+13092628888 jigsaw@aol.com

迈阿密多国风情La Seóra吊床:吊床照旧躺椅?

迈阿密多国风情La Seóra吊床:吊床照旧躺椅?
欧宝体育app-官网下载 2022-05-12

  La Seóra吊床以迈阿密独占的两种主要文化为灵感而孕育发生,古巴以及美国文化。凡是美国扶手椅应该是伟大的 ,带有豪华皮垫 ,折叠脚架以及饮料托 。La Seóra吊床联合了传统吊床,躺椅以及扶手椅的长处 。以高品质桦木船用胶合板为质料,不锈钢架组合 ,胶合板质料能避免违部扭伤,防止传统布料吊床或者网布局吊床凡是激发的问题。这款怪异组合吊床极为切合人体工学道理,能提供恬静怪异的放松体验。需要时打开扶手 ,可按照身高调治脚架高度以达最适状况 。Seóra怪异的不锈钢三段设计,利便拆装便于贮存。除了此以外另有其他附件(全数使用室外领先品牌Sunbrella布料)增强体验;头枕增强头部恬静,侧袋收纳随身必备的杂志 ,太阳镜以及iPad。

欧宝体育app-官网下载

【读音】:

  La Seóradiào chuáng yǐ mài ā mì dú zhàn de liǎng zhǒng zhǔ yào wén huà wéi líng gǎn ér yùn yù fā shēng ,gǔ bā yǐ jí měi guó wén huà 。fán shì měi guó fú shǒu yǐ yīng gāi shì wěi dà de ,dài yǒu háo huá pí diàn ,shé dié jiǎo jià yǐ jí yǐn liào tuō 。La Seóradiào chuáng lián hé le chuán tǒng diào chuáng ,tǎng yǐ yǐ jí fú shǒu yǐ de zhǎng chù 。yǐ gāo pǐn zhì huà mù chuán yòng jiāo hé bǎn wéi zhì liào ,bú xiù gāng jià zǔ hé ,jiāo hé bǎn zhì liào néng bì miǎn wéi bù niǔ shāng ,fáng zhǐ chuán tǒng bù liào diào chuáng huò zhě wǎng bù jú diào chuáng fán shì jī fā de wèn tí 。zhè kuǎn guài yì zǔ hé diào chuáng jí wéi qiē hé rén tǐ gōng xué dào lǐ ,néng tí gòng tián jìng guài yì de fàng sōng tǐ yàn 。xū yào shí dǎ kāi fú shǒu ,kě àn zhào shēn gāo diào zhì jiǎo jià gāo dù yǐ dá zuì shì zhuàng kuàng 。Seóraguài yì de bú xiù gāng sān duàn shè jì ,lì biàn chāi zhuāng biàn yú zhù cún 。chú le cǐ yǐ wài lìng yǒu qí tā fù jiàn (quán shù shǐ yòng shì wài lǐng xiān pǐn pái Sunbrellabù liào )zēng qiáng tǐ yàn ;tóu zhěn zēng qiáng tóu bù tián jìng ,cè dài shōu nà suí shēn bì bèi de zá zhì ,tài yáng jìng yǐ jí iPad。


上一篇:Abir将英国一座影戏制片厂改造成住房以及媒体中央 下一篇:坚韧造新势!G-SHOCK 联袂前锋首脑开启韧者之录

评论